VTA staat voor Visual Tree Assessment, ofwel het beoordelen van een boom op basis van visueel waarneembare kenmerken. Aan de hand van deze boombeoordeling wordt gecontroleerd op zichtbare mechanische en biologische afwijkingen.

Volgens de wet moet een boomeigenaar voldoen aan de algemene zorgplicht. Bij schade of calamiteiten moet de boomeigenaar kunnen aantonen dat betreffende bomen regelmatig zijn onderhouden.

Aandachtspunten zijn onder andere:

  • Aantastingen
  • Takaanhechting
  • Vertakkingspatroon
  • Bladkleur/Bladbezetting
  • Holten/spechtengaten