Verwijderd alle soorten bomen zoals laanbomen , solitair staande bomen, productiebossen en alle overige voorkomende beplantingen en begroeiing.

Tevens rooien wij heel veel bomen die slecht bereikbaar zijn met machines. Deze moeilijk weg te halen bomen zijn onze specialiteit en dagelijks werk voor ons. Wij verzorgen het verwijderen van deze bomen vaak klimmend of met een hoogwerker of telekraan. Met rooi/snoeiwerkzaamheden waar veel flora en fauna aanwezig is hebben wij veel ervaring .

Bomen rooien en opruimen is specialistenwerk!

 

Ga terug naar boomverzorging